Ibsen in the Theatre

Vår tids teater har fått fram sidor av Ibsen – även mörka sidor – som få av oss visste existerade och hans pjäser spelas över hela världen. Med postmodernismens ankomst i teatervärlden och en ny generation av europeiska scenregissörer, har den melankoliska och nästan sentimentala Ibsen bytts ut mot en genomträngande ironisk, stundtals livfullt komisk Ibsen. Stunden är nu kommen att inventera hur Ibsen mottas och spelas i teatern idag – inte bara i de skandinaviska länderna, utan också på den europeiska kontinenten.

Denna publikation är ett bidrag till kunskapen kring Ibsens inflytande som pjäsförfattare idag. Den innehåller de flesta av de papers som presenterades vid symposiet Ibsen in the Theatre som ägde rum den 13-15 oktober 2005 vid Stockholms universitet. Till symposiets mer akademiska papers har lagts två visioner av de viktigaste Ibsen-regissörerna i samtida skandinavisk teater: Hilda Hellwig och Terje Mærli.


The theatre of our time has brought out sides of Ibsen – also the dark sides – that few of us even knew existed and his plays are performed all over the world. With the coming of postmodernism in the theatre and a new generation of European stage directors, the melancholic and almost sentimental Ibsen has been exchanged for a bitingly ironic, sometimes exhilaratingly comic Ibsen. The moment has come to make an inventory of how Ibsen is received or played in the theatre today – not only in the Scandinavian countries, but also on the European continent.

This volume is a contribution to the knowledge of Ibsen’s importance as a playwright today. It contains most of the papers that were presented during the symposium Ibsen in the Theatre which took place on 13-15 October, 2005 at Stockholm University. To the academic papers have been added the visions of two of the most important Ibsen directors in contemporary Scandinavian theatre: Hilda Hellwig and Terje Mærli.