Konflikt – Revolt

Två av svensk arbetardiktnings mest omtalade verk är Leon Larssons Revolt (1908) och Alfred Kämpes Konflikt (1908) – pjäser som tillkom i en dramatisk brytningstid för den svenska arbetarrörelsen. Som dokument kring arbetarnas kamp för sina rättigheter äger dessa pjäser ett självklart och bestående värde. Samtidigt visar de på den svenska arbetardramatikens hemortsrätt i sekelskiftets teatertradition: handlingen är späckad med starka känslor, spektakulära händelser och komplicerade intriger. Båda pjäserna speglar den ständigt aktuella frågan om våldets berättigande i strävan mot ett drägligare liv. Inledning av Ann Mari Engel.

 


Two of the Swedish working poetry’s most famous works include Leon Larsson’s Revolt (1908) and Alfred Kämpe’s Conflict (1908) – dramas written at a dramatic turning point for the Swedish labor movement. As documents relating to workers’ struggle for their rights, these pieces provide an obvious and lasting value. At the same time, they show the place for worker’s drama in Swedish theater traditions at the turn of the century: the stories are packed with powerful emotions, spectacular events and complicated intrigues. Both pieces reflect the ever-present issue of justification of violence in pursuit of the well-being. Introduction by Ann Mari Engel.