Möte eller konflikt? En studie över teaterpedagoger med icke-svensk teaterbakgrund på DI:s teateravdelning och Teaterhögskolan i Stockholm

Vad händer med en svensk teaterutbildning när man tar in pedagoger som har en utländsk teaterbakgrund? Berikas utbildningen eller blir det ett exotiskt inslag som skolorna försöker marginalisera? Rikard Hoogland undersöker i Möte eller konflikt? En studie över teaterpedagoger med icke-svensk teaterbakgrund på DI:s teateravdelning och Teaterhögskolan i Stockholm hur teaterpedagoger med utländsk teaterbakgrund har arbetat och bemötts på två högskolor – Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Flera gånger har pedagogernas undervisning resulterat i konflikter på skolorna, konflikter som ofta har lett till att pedagogen inte har fått återkomma.


What happens to a Swedish theatre education when schools have visiting teachers with a foreign theatre background coming there to teach? Is the education enriched, or does this part of the education become an exotic element that remains marginalised? In this book, Rikard Hoogland examines how visiting teachers with foreign theatrical background has been working and acknowledged at two Swedish colleges – University College of Film, Radio, Television and Theatre in Stockholm and Stockholm Academy of Dramatic Arts. Several times, the teaching resulted in conflicts at the schools – conflicts that often led to the teacher permanent absentation.