Att tala betyder att handla: Om röstundervisningen vid Teaterhögskolan i Stockholm

Många lärare har undervisat i röst, tal och sång vid Teaterhögskolan i Stockholm. Skolan har länge sökt en väg att undersöka och dokumentera den röstpedagogiska tradition som varit något av ett adelsmärke alltsedan tiden som Dramatens elevskola. Som historiska förebildare återfinns storheter som Sif Ruud, Ulla Sjöblom, Torsten Föllinger och Mirka Yemendzakis. Boken Att tala betyder att handla: Om röstundervisningen vid Teaterhögskolan i Stockholm söker dokumentera och beforska svensk tal- och röstpedagogik på Stockholmsskolan från 1970-talet fram till idag samt fördjupa intresset för och kunskapen om konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.


Many teachers have been working with the voice, speech and singing training at the Stockholm Academy of Dramatic Arts. The school has long sought a way to explore and document the tradition of voice education that has been something of a hallmark ever since the time of Dramatens elevskola. As historical examples are great persons like Sif Ruud, Ulla Sjöblom, Torsten Föllinger and Mirka Yemendzakis. This book seeks to document and research Swedish voice and speech pedagogy at the Stockholm Academy of Dramatic Arts from the 1970s until today, and deepen the interest in and knowledge about artistic research and development.