Pocket

Lena Hammergren, Dans och historiografiska reflektioner, 2009

Willmar Sauter, Publiken på Drottningholm: Rapport från publikundersökningen sommaren 1980, 1981

Werner Hecht, Willmar Sauter, Manfred Wekwerth,  Att förstå Brecht: Två föredrag hållna på Brecht-symposiet vid Institutionen för teater- och filmvetenskap, 1981

Anna Greta Ståhle, Orientens dansdrama: Utom Japan, 1974

Leif Janzon, Folklig teater i Paris under 1700-talet, 1973

Teatervetenskap, teorier, metoder, praktik: En introduktion till teaterforskningens grundproblem

Vem går på teatern? En inventering av publikundersökningar 1924-1982

Organisation och konstnärliga förutsättningar: Inom fransk och engelsk teater under 1600- och 1700-talen

Shakespeares teater The Globe: Källor, forskning, rekonstruktioner

Den wienska teatern 1711-1814