STUTS

Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier (STUTS) understödjer och främjar publikation av musik-, dans- och teatervetenskaplig forskning. STUTS arbetar aktivt för att öka intresset för teater i vid bemärkelse och teatervetenskap i vid bemärkelse. Därför är stiftelsen också mycket nära anknuten till avdelningen för teatervetenskap vid Institutionen för musik- och teatervetenskap vid Stockholms universitet. Stiftelsen ger ut böcker i fyra olika serier.

Beställningar kan göras genom att kontakta daria.s-nielsen @ teater.su.se