Om oss / About

Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier (STUTS) understödjer och främjar publikation av musik-, dans- och teatervetenskaplig forskning. STUTS arbetar aktivt för att öka intresset för teater i vid bemärkelse och teatervetenskap i vid bemärkelse. Därför är stiftelsen också mycket nära anknuten till avdelningen för teatervetenskap vid Institutionen för musik- och teatervetenskap vid Stockholms universitet. Stiftelsen ger ut böcker i fyra olika serier. Beställningar kan göras här på hemsidan eller genom att kontakta stuts.info@gmail.com.

Theatron har utkommit sedan 1978 och innehåller teatervetenskapliga avhandlingar samt andra vetenskapliga studier inom ämnesområdet.

Practica breddar Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studiers utgivnings profil genom samverkan med de konstnärliga högskolorna. Praxisnära forskning och konstnärligt utvecklingsarbete står i fokus för denna serie. Practica-serien utgör en länk mellan teoretiska, kritiska och historiska teaterstudier och forskning kring kreativa processer, konstnärliga uttryck och scenkonsternas organisation.

Teatervetenskapliga småskrifter (Pocket) har utkommit sedan 1970-talet, då som enklare häften. Från och med 2009 är Teatervetenskapliga småskrifter STUTS pocketutgåvor.

Svensk dramatik är namnet på STUTS publikationer av svåråtkomlig eller ännu ej publicerad svensk dramatik, framför allt från tiden före 1925.

Styrelse

Willmar Sauter (ordförande) är professor i teatervetenskap sedan 1992. Hans forskning spänner över ett antal olika områden. Till en början inriktades den på politisk teater, först i boken Brecht i Sverige(1978) och sedan i avhandlingen om svensk teater under 1930- och 40-talen, Theater als Widerstand (1979). Under det närmast följande decenniet stod publik- och receptionsforskning i centrum, publicerat bl.a. i böckerna Teaterögon (1986) och Braaavo! (1987). Han har även skrivit åtskilligt om teaterns historia i Sverige, från bronsåldern och medeltiden till Strindbergs Intima Teatern och 1960-talets Happenings – till en del sammanfattat i översiktsboken Teater i Sverige (2004, tillsammans med Lena Hammergren, Karin Helander och Tiina Rosenberg). Johannes Messenius drama Disa från 1611 utgavs med kommentarer och förklaringar (1989). Hans teoretiska intresse för teater som händelse finns dokumenterat i böckerna Understanding Theatre (1995), The Theatrical Event (2000) och Eventness (2006), den sista utgiven av STUTS. Willmar Sauter har varit ordförande för International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT) mellan 1991 och 1995 och under åren 1996 till 2002 har han varit dekan för humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Sedan 2006 är han ordförande i styrgruppen för Forskarskolan i estetiska vetenskaper.

Camilla Damkjær är forskarassistent i teater- och dansvetenskap, disputerade 2005 vid Stockholms Universitet och L’université Paris VIII med avhandlingen The Aesthetics of Movement: Variations on Gilles Deleuze and Merce Cunningham, utgiven av STUTS. Arbetar med undervisning och forskning inom cirkus-, dans- och teatervetenskap. Är dessutom utövande amatörakrobat. Hennes främsta forskningsområde är cirkus. Hösten 2008 höll hon den första kursen om nycirkus vid Institutionen för musik- och teatervetenskap. Hennes intresse i cirkus kretsar kring de olika estetiska möjligheterna i cirkus, utvecklingen av ny- och samtida cirkus, och inte minst kring cirkusdisciplinerna som rörelseformer och deras estetiska komponenter och dilemman.

Lena Hammergren är professor vid Teater- och dansvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet samt professor i dansvetenskap vid Danshögskolan. Hon disputerade 1991 med avhandlingen Form och mening i dansen, en analys av Birgit Åkessons och Mary Wigmans solodanser, utgiven av STUTS. Hon var ordförande 1991-1993 i det nystartade Nordiskt Forum för Dansforskning (NOFOD), medverkade i antologin Corporealities 1996, var ledamot och senare ordförande i The Gertrude Lippincott Award Committé, Society of Dance History Scholars, USA 2000-2002 och föreläste inom sommarskolan Dance on Baltic Shores, Helsingfors universitet och Teaterakademien, Finland 2002-2004.

Kalle Westerling är doktorand i teatervetenskap och skriver om dragshowens möjlighet att uttrycka motstånd mot heteronormativa makt-/normstrukturer med hjälp av olika estetiska strategier. Han har tidigare publicerat La dolce vita: Trettio år med drag (2006), om dragshowgruppen After Darks historia och arbetat som forskningsassistent i projektet “Vill ni se en skamstjärna, se på Zarah! Zarah Leander och queer divakult”. Tillsammans med doktorandkollegor från heminstitutionen har han redigerat och skrivit text till Kroppsspråk och tankesprång: Vetenskap i rörelse (2009), publicerad av STUTS. 2008 var han redaktör tillsammans med Anna Olovsdotter-Lööv för ett specialnummer av tidskriften lambda nordica om dragshow.

Ingrid Redbark-Wallander är doktorand i dansvetenskap och är historiografiskt inriktad. Syftet med hennes avhandling är att undersöka hur olika aspekterna av svenskt sceniskt dansområde växer fram och formerar sig mellan 1930-1960 samt se dessa som ett uttryck för modernitet. Redbark-Wallander har sedan 1995 arbetat som lärare och föreläsare i dansteoretiskt orienterade ämnen vid bl.a. Stockholms Estetiska gymnasium och Kgl Svenska Balettskolan. Arbetar sedan 2006 kontinuerligt som föreläsare på Danshögskolan. Samt undervisar om och handleder uppsatser inom Teatervetenskap II. Är utbildad vid Danshögskolan och har en bakgrund som dansare. Ingrid Rebark-Wallander har tillsammans med doktorandkollegor från institutionen redigerat och skrivit texter till Kroppsspråk och Tankesprång: Vetenskap i rörelse (2009).

Magnus Kirchhoff är utvecklingschef vid Teaterhögskolan i Stockholm.

Annika Levin är verksamhetsledare för internationella frågor vid Kulturrådet. Hon har tidigare varit kulturråd i Paris och en bakgrund som skådespelerska.