Over the threshold Kim Skjoldager-Nielsen

New book: Over the Threshold, Into the World

Over the Threshold, Into the World: Experiences of Transcendence in the Context of Staged Events Kim Skjoldager-Nielsen     How may theatre, ritual, and other staged events facilitate participant experiences of becoming part of that […]

Development of Organizational Theatre Systems

New book: Development of Organizational Theatre Systems in Europe

Development of Organizational Theatre Systems in Europe: Sustainability and Changeability edited by Karolina Prykowska-Michalak with Daria Skjoldager-Nielsen and Izabela Molińska   The material presented in this book forms part of a research project called Development of […]

STUTS

Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier (STUTS) understödjer och främjar publikation av musik-, dans- och teatervetenskaplig forskning. STUTS arbetar aktivt för att öka intresset för teater i vid bemärkelse och teatervetenskap i vid bemärkelse. Därför […]